Ek wil alles weet

Wetgewende mag

Pin
Send
Share
Send


Voordat u die betekenis van die begrip wetgewende gesag volledig inhaal, moet u voortgaan om die etimologiese oorsprong van die twee woorde wat daaruit bestaan, te bepaal. Albei spruit veral uit Latyn:
-Mag spruit uit 'posere' en dit uit 'posse', wat vertaal kan word as 'meester'.
-Legisatief, daarenteen, is die resultaat van die som van verskeie komponente: “lex”, wat sinoniem is met “wet”; "-Lat-", wat dui op "produk" en die agtervoegsel "-tief", wat gebruik word om 'n aktiewe of passiewe verhouding duidelik te maak.

Die belangrikste fakulteite van a staat Daar is drie: om wette te skep wat die werking van die samelewing reguleer, hierdie norme te administreer en die ontwikkeling van openbare beleidsrigtings te spesifiseer. Hierdeur kan die staat in drie groot magte verdeel word wat deur verskillende instellings uitgeoefen word: die uitvoerende gesag die regbank en die wetgewende mag .

die wetgewende mag lê in die fakulteit van ontwikkel en verander die wette . Dus is 'n instelling (wat in 'n demokratiese regime die parlement of kongres ) is verantwoordelik vir die regulering van die regte en verantwoordelikhede van burgers, in ooreenstemming met die bepalings van die grondwet .

die LP en die senatore Dit is die amptenare wat verantwoordelik is vir die voorstel van nuwe wette en die wysiging van bestaande. Wanneer dit bedoel is om hierna te verwys liggaam of aan die liggame wat die instelling vorm, die konsep van Wetgewende mag Dit moet met hoofletters geskryf word. Byvoorbeeld: “Die wetgewende mag sal vanmiddag debatteer oor die hervorming van die aannemingswet”, “Ons moet ons voorstel tot die wetgewende mag laat kom”, “Mense is moeg daarvoor om nie antwoorde van die wetgewende mag te kry nie”.

Elke land stel sy spesifieke riglyne en wette oor die wetgewende tak op. In die geval van Spanje kan die volgende aspekte egter uitgelig word:
Dieselfde is verantwoordelik vir die Algemene Howe, wat in twee verdeel is: die Kongres van Afgevaardigdes en die Senaat, wat die mense verteenwoordig.
- Beide kamers het die missie om die goedkeuring van die algemene begrotings van die Staat te onderneem en die ooreenstemmende wetgewende verantwoordelikheid uit te oefen.
-Die Senaat staan ​​bekend as die Upper House, sy ampstermyn duur vier jaar en die getal is wisselend.
Die Kongres van Afgevaardigdes is intussen die laerhuis, het tussen 300 en 400 afgevaardigdes en sy mandaat is ook vier jaar.

Benewens al bogenoemde, is dit noodsaaklik om vas te stel dat diegene wat verantwoordelik is vir die sogenaamde wetgewende mag, die volgende missies doen:
- Bespreek 'n referendum op voorstel van die President van die Regering en solank daar vooraf toestemming van die Kongres van Afgevaardigdes is.
- Wette op die handhawing en afkondiging.
-Verlede verkiesings, soos vasgestel in die Grondwet.
-Vertrek en ontbind die Algemene Howe.

Daar moet kennis geneem word dat die wetgewende mag nie net die ontwikkeling en verandering in wetgewing hanteer nie, maar ook verantwoordelik is vir die beheer van die optrede van die uitvoerende mag en die regbank, met die moontlikheid om die bevordering van politieke uitsprake .

Wanneer een of ander sektor die uitvoerende mag met geweld oorneem, is dit gebruiklik om die wetgewende mag te ontbind, aangesien die de facto-regimes die toepassing van die grondwet .

Pin
Send
Share
Send