Ek wil alles weet

Ontwikkelingsielkunde

Pin
Send
Share
Send


Die stroom van die sielkunde wat verantwoordelik is vir die ontleding van wysigings in die psige en gedrag met verloop van tyd is die ontwikkelingsielkunde . Hierdie dissipline dek die periode wat begin met die geboorte van die individu en eindig met sy dood, en bestudeer die verskillende kontekste om dit volgens die persoon .

In die geskiedenis van ontwikkelingsielkunde kan u onderskei vier groot historiese fases . 'N Eerste fase vind plaas tussen die 18de eeu en middel 19de eeu , waar verskillende waarnemings gemaak word wat die eerste sketse van hierdie dissipline behels. Die tweede fase besin reeds oor die opvatting van ontwikkelingsielkunde as 'n eenheid wat onafhanklikheid moet hê, met die doel om ooreenkomste tussen minderjariges en diegene wat deur volwassenheid gaan, te bepaal. In die derde fase wat deur die spesialiste aangedui word, word die ontwikkelingsielkunde gekonsolideer, terwyl die vierde die uitbreiding daarvan met die hersiening van sy teoretiese postules en die skepping van nuwes.

As ons oor hierdie tipe sielkunde praat, moet ons dit duidelik stel dat baie van die skrywers was wat bygedra het tot die ontwikkeling daarvan of 'n fundamentele rol in die geskiedenis daarvan gespeel het. Dit is byvoorbeeld die geval van Sigmund Freud wat psigoanalitiese teorie gevestig het.

Spesifiek het hierdie teorie dit toegepas op infantiele seksualiteit waarop hy verduidelik het dat dit bestaan ​​uit vyf verskillende fases: die mondelinge fase wat die eerste lewensjaar is, die anale fase wat tot drie jaar duur, die falliese fase wat strek tot 5 of 6 jaar, die latenstydperk wat puberteit bereik en uiteindelik die geslagsfase.

As Freud 'n fundamentele rol in die ontwikkelingsielkunde gespeel het, is dit nie minder nie as die Switserse Jean Piaget wat in die geskiedenis agteruitgegaan het as gevolg van sy psigogenetiese teorie. Hiermee konsentreer dit meer eksklusief op intellektuele ontwikkeling wat daarvolgens in vier verskillende periodes verdeel word: die motorsensor wat tot 2 jaar is, die voorbedryf wat van 2 tot 7 jaar strek, die spesifieke werking wat tot 11 jaar en die formele operasionele wat tot die volwasse fase strek.

Henri Wallon met sy teorieë oor die ontwikkeling van sielkundige prosesse, Lev Vygotsky wat sosio-historiese ontwikkeling bestudeer het, Lawrence Kohlberg wat dieselfde gedoen het met morele ontwikkeling of James Fowler met geestelike ontwikkeling, was ander belangrike skrywers binne wat is ontwikkelingsielkunde

Onder die verskillende teoretiese aspekte van ontwikkelingsielkunde kan die volgende genoem word organiese teorieë (wat beweer dat wanneer die individu verskillende fases deurmaak, is daar 'n verandering en daaropvolgende ontwikkeling), meganistiese teorieë (bevestig dat gedragsveranderings en ontwikkeling kwantitatief is) en sosiokulturele teorieë (gefokus op die relevansie van sosiale invloed op die persoon).

Daar moet aan die ander kant in ag geneem word dat die sielkunde van ontwikkeling verantwoordelik is vir die bestudering van drie velde wat permanent in wisselwerking is: biologiese (gekoppel aan fisiese en serebrale fisiese evolusie), die kognitiewe (die manier waarop die vermoëns en prosesse van die gees ontwikkel) en die psigososiale (gefokus op die skakels wat die onderwerp met die omgewing skep).

Pin
Send
Share
Send