Pin
Send
Share
Send


die gedrag hou verband met af dat iemand op verskillende terreine van sy lewe moet gedra. Dit beteken dat die term as sinoniem gebruik kan word gedrag , aangesien dit verwys na die handelinge wat 'n onderwerp ontwikkel teen die stimuli wat hy kry en die bande wat hy met sy omgewing vestig.

Byvoorbeeld: "Die tughof het aangekondig dat hy die speler se gedrag sal straf.", 'Die onderwyser het my gesanksioneer weens my wangedrag', 'Hy is 'n beoordelaar van foutlose gedrag'.

As daar oor gedrag en die mens gepraat word, is dit baie gereeld dat daar binne die emosionele intelligensie drie verskillende soorte terme gevestig word. In die eerste plek word daar byvoorbeeld gepraat van wat aggressiewe gedrag genoem word, wat mense wat gekenmerk word deur hul behoeftes te bevredig, die gevoel van mag geniet, wat daarvan hou om reg te wees, dat hulle die vermoë het om ander te verneder en dat hulle gewoonlik energiek is.

Die tweede tipe gedrag wat bepaal word, is die aanspreeklikheid. In hierdie spesifieke geval is diegene wat gekenmerk word deur dit te hê skaam mense, wat hul gevoelens verberg, wat 'n gevoel van onsekerheid en minderwaardigheid het, wat nie weet hoe om komplimente te aanvaar nie, wat nie veel energie het om iets te doen nie en dat ander voordeel trek uit Dit is baie maklik.

Assertiewe gedrag is die derde soort. Mense wat dit ken, het onder hul belangrikste kenmerke dat hulle altyd hul beloftes nakom, wat beide hul gebreke en hul deugde erken, goed met hulself voel en ander goed laat voel, die res respekteer en altyd hul doelwitte te bereik.

Etologie, 'n dissipline wat in biologie en eksperimentele sielkunde opgeneem kan word, word toegewy aan die bestudering van die gedrag wat spesies ontwikkel. Vir die sielkunde , word die konsep slegs gebruik in verhouding tot diere wat kapasiteit het kognitiewe buiteposte. In die sosiale wetenskappe Aan die ander kant bevat gedrag faktore van genetika, kultuur, samelewing, sielkunde en selfs ekonomie.

Daar kan gesê word dat die gedrag verstaan ​​word vanuit die gedrag van 'n onderwerp wat waargeneem kan word. Die aktiwiteite van die liggaam (soos praat of stap) en van die gedagte (dink), veral diegene wat ontwikkel om met ander mense te kommunikeer.

As die persoon die reëls respekteer wat binne die raamwerk van 'n gemeenskap as aanvaarbaar of waardevol beskou word, word daar gesê dat hy formele gedrag .

Baie is die films wat die kwessie van gedrag aangespreek het. Dit is byvoorbeeld die geval van Kriminele gedrag (2008) wat handel oor die figuur van 'n bibliotekaris wat na die dood van 'n skrywer besluit om sy laaste teks met sy naam te publiseer.

Die woordeboek van die Royal Spaanse Akademie (RAE) Laastens noem hy ander minder gereelde betekenisse van die woordgedrag, soos 'n muntstuk wat in motors vervoer is of die kommissie wat verantwoordelik is vir die opdrag aan diegene wat oorlog toe gaan.

Pin
Send
Share
Send