Ek wil alles weet

Toewyding

Pin
Send
Share
Send


Die etimologiese oorsprong van die betrokke term word in Latyn aangetref. Dit is veral afgelei van “dedicatio”, wat vertaal kan word as “aanbieding van werk aan iemand” en wat die resultaat is van die som van drie verskillende dele:
-Die voorvoegsel “de-”, wat “van bo na onder” beteken.
-Die werkwoord "dicare", wat sinoniem is met "wy".
-Die agtervoegsel "-ion", wat gelykstaande is aan "aksie en effek".

Toewyding is die handeling en die resultaat van die toewyding : in diens neem; rig iets aan iemand; opsy gesit of 'n webwerf toewy aan 'n kultus.

Byvoorbeeld: “Die toewyding van hierdie vrou aan haar kinders is bewonderenswaardig”, “Ons het 'n verkoper met eksklusiewe toewyding nodig”, “In die oostelike streek van die land groei die toewyding van Christelike tempels steeds aan”.

die idee toewyding word gewoonlik gebruik ten opsigte van tyd en om poging dat 'n persoon tot 'n aktiwiteit toe gaan. Die konsep kan eintlik gebruik word as 'n sinoniem vir intensiteit: “Ek het met toewyding aan hierdie projek gewerk”, “Die eienaar van die onderneming bedank die toewyding van die bestuurder”, “Die seuns berei die toneelstuk met sorg en toewyding voor: ek hoop dat alles goed gaan in die vertoning”.

In die werkplek word daar gepraat volle toewyding , eksklusiewe toewyding of voltydse toewyding wanneer een persoon beset die al u tyd beskikbaar In dieselfde baan. As 'n man nege uur per dag in 'n onderneming werk en geen ander eksterne werk doen nie, kan gesê word dat hy volle toewyding aan die onderneming het. Wie egter vier uur in 'n onderneming werk en vier uur in 'n ander firma, doen 'n taak daarmee deeltydse toewyding in albei.

Die voordele van die eksklusiewe toewyding vir die onderneming ten opsigte van 'n werker is dat hy volledig daarby geïntegreer sal wees, dat hy die grootste poging aanwend in sy take en dat hy nie die kompetisie kan verlaat nie en selfs nie die kompetisie sal kan gee nie. Vir die werknemer kan dit die voordeel meebring dat hy gewaardeer voel en op 'n onderneming fokus, hoewel dit ook beteken dat hy ander geleenthede en projekte verloor.

Vir die godsdiens Laastens is toewyding 'n seremonie waaraan gehou word heilig 'n altaar of tempel tot 'n godheid . Dit word ook toewyding genoem aan die inskripsie wat aantoon toe 'n tempel opgerig is en die viering wat onthou word toe dit toegewy is.

Wat hierdie godsdienstige viering betref, kan ons ander eienaardighede soos die volgende uitlig:
-Die Hebreërs noem dit 'Hanuchah', wat ook vertaal kan word as 'vernuwing'.
- Binne die omvang van die Roomse Kerk kan ons vasstel dat hierdie soort seremonie tydens die bewind van Konstantyn begin het. In dieselfde vergadering het verskeie biskoppe 'n paar dae bymekaargekom en geduur waartydens beide toesprake en die viering van verskillende Geheimenisse gehou is.
- Dit is interessant om te weet dat die Protestante aan die ander kant geen vorm van toewyding uitvoer nie, omdat hulle besluit het om hulle te onderdruk.

Pin
Send
Share
Send