Ek wil alles weet

Demokrasie

Pin
Send
Share
Send


Die konsep wat in Spaans bekend staan ​​as demokrasie Dit het sy basisse in antieke Grieks en word gevorm deur die woorde te kombineer kom ons gee (wat vertaal word as "Mense" ) en KRATOS (wat verstaan ​​kan word as "Power" en "Regering" ). Die idee begin gebruik word in die 5de eeu v.C. in Athene .

Tans word verstaan ​​dat demokrasie 'n stelsel is wat dit toelaat organiseer 'n stel individue, waarin die mag nie by 'n enkele persoon lê nie, maar onder die verspreiding van alle burgers . Daarom word besluite geneem volgens die meerderheidsmening .

Demokrasie word ook verstaan ​​as die stel reëls wat die bepalings bepaal gedrag vir 'n ordelike naasbestaan Polities en sosiaal. U kan sê dat dit 'n lewenstyl is wat gebaseer is op respek vir menswaardigheid, vryheid en die regte van elke lid.

In die praktyk is demokrasie 'n wyse van regering en organisering van 'n staat . Deur middel van direkte of indirekte deelnamemeganismes, word die mense kies u verteenwoordigers . Daar word beweer dat demokrasie 'n opsie van sosiale reikwydte is waar alle landsburgers die wet moet regkry geniet vryheid en het dieselfde regte , en sosiale verhoudings word gevestig volgens kontraktuele meganismes .

Regering ranglys gedryf deur Plato en Aristoteles Hulle bly steeds in hul wese. Terwyl die monargie dit is die regering wat konsentreer op 'n enkel persoon , demokrasie is die regering "Van die skare" (Plato ) of "Van die meerderheid" (Aristoteles ).

Daar is verskillende tipes demokrasieë. As mense direk besluite neem, praat hulle oor direkte of suiwer demokrasie ; 'n indirekte demokrasie of verteenwoordiger dit verwys na die stelsel waar besluite geneem word deur die mense wat die mense as hul wettige verteenwoordigers erken, wat deur 'n stem deur alle burgers verkies word; en ons staan ​​voor a deelnemende demokrasie wanneer die politieke model burgers toelaat om hulself te organiseer om direkte invloed op openbare besluite uit te oefen.

Die algemeenste manier waarop demokrasie vandag beoefen word, is verteenwoordigende stelsels , wat kan wees: jy presidentialists (met 'n uitvoerende gesag met 'n goed gedefinieerde hoof, soos die republieke met die president, wat ministers en sekretarisse help), parlementariërs ('N Groep mense vorm die parlement waaroor regeringsaksies wentel. Daar is 'n president, maar hy het magte beperk) en stelsels van kollegiale ('N Kombinasie tussen parlementêre en presidensiële stelsels, waar die uitvoerende tak bestaan ​​uit verskillende persone wat deur die parlement gekies is, wat die beurt neem om voorsittend te wees).

'N Paar belangrike konsepte as ons oor demokrasie praat, is die referendum (die reg van die mense om die bepalings van die wetgewers te verwerp of goed te keur), volkstemming (stemming waarin die mense reageer op 'n voorstel van die regering oor kwessies van die staat van fundamentele belang: verandering in politieke vorm, internasionale kwessies soos grensprobleme, ens.), gewilde inisiatief (Die mense doen 'n voorstel aan die regering oor wetsontwerpe of kwessies wat van politieke of burgerlike belang is), herroeping of herroeping (Die mense kan regeringsbesluite deur die gewilde stemme nietig verklaar en het die reg om sekere amptenare te verwyder as hulle nie hul werk goed verrig nie), en juries (Die mense integreer die sogenaamde volksjurie om met die regbank saam te werk).

Is dit moontlik om 'n regte demokrasie op te bou?

Om seker te maak dat daar 'n werklike demokrasie bestaan, van enige van die bogenoemde tipes, moet sekere wette gevolg word: populêre soewereiniteit, vryheid en gelykheid . Die drie woorde wat hierdie lewenstyl definieer, word verteenwoordig deur 'n regering wat deur die burgers gekies is.

Populêre soewereiniteit verseker dat alle burgers as intelligente en vrye mense is regte het en kan reageer gehoorsaam voor die organe wat in 'n gemeenskaplike ooreenkoms met die res van die burgers ingestel is. Daar moet op gelet word dat die woord soewerein afkomstig is van die Latynse term wat beteken dat dit bo alle ander aangetref word.

Vryheid in 'n demokratiese staat is van die aard wettig en individueel . Die eerste verwys na die reg van die mens om vir homself te handel met die totale reg om oor sy optrede te besluit, solank sy begeerte nie teen die wette in stryd is nie (wat eenparig deur die volk aanvaar is). . Individuele vryheid verwys daarvoor na die wese van intelligente en vrye wesens wat elke burger besit vanaf die presiese oomblik van sy geboorte.

Die gelykheid wat deur demokrasie voorgestel word, verseker alle burgers hulle moet dieselfde geleenthede hê en dieselfde pligte voor die wet (wettige gelykheid).

Om hierdie definisie te sluit, moet daarop gelet word dat demokrasie nie die antoniem van is nie tiran regime (soos diktatorskap), soos gewoonlik geglo word, maar van aristokrasie . Die aristokrasie is 'n politieke en sosiale struktuur van vertikale aard, waar elke burger 'n hoeveelheid regte en verpligtinge ontvang, afhangende van die sosiale status wat hulle het. 'N Demokrasie het 'n horisontale struktuur omdat die mense die mag het, hoewel dit met die eerste oogopslag deur 'n politieke persoon beheer word.

Ongelukkig is demokrasie steeds 'n kosbare bate. moeilik om te bereik . Dit is moeilik om 'n demokrasie te vind wat regtig werk, veral as gevolg van die gebrek aan inligting en oninteresse van die mense , wat aan die wette voldoen en uiteindelik die regte toeken aan die politieke groep van die dag, wat in sy ambisie van mag en geld woorde as 'n plebiskiet of herroeping verlaat en besluite neem asof hy 'n monargie of 'n aristokratiese regering lei . Demokrasie is miskien nie die ideale vorm van regering nie, as dit ooreenstem met 'n liberale ekonomiese stelsel soos die wat ons regeer, maar dit kan moontlik baie raadsaam wees as dit bestaan. op 'n regte manier en nie bloot as 'n teorie wat blykbaar nooit in die praktyk toegepas kan word nie.

Pin
Send
Share
Send