Ek wil alles weet

Opvoedkundige Sentrum

Pin
Send
Share
Send


Die twee woorde wat die term vorm wat ons nou gaan ontleed, kan gesê word dat hulle hul etimologiese oorsprong in Latyn het. Aan die een kant kom sentrum uit die naamwoord "sentrum", wat gebruik is om die "middelpunt van 'n sirkel, die knoop van 'n voorwerp of die middelpunt van iets te definieer."

Aan die ander kant is opvoedkundig 'n woord wat gevorm is uit die vereniging van drie Latynse dele: die voorvoegsel "eks", wat dien as 'n sinoniem vir "uit"; die werkwoord "ducere", wat gelykstaande is aan "begeleiding", en uiteindelik die agtervoegsel "-tivo", wat vertaal kan word as "passiewe of aktiewe verhouding".

Onder die veelvuldige betekenisse van die term sentrum , vind ons die een waarna verwys plek waar mense bymekaarkom vir 'n sekere doel . 'N Sentrum is in hierdie sin 'n fisiese ruimte (gebou) wat die vergadering moontlik maak en sekere dienste of voordele bied.

opvoedkundige aan die ander kant is dit wat die onderwys (die proses van sosialisering van individue). Wanneer 'n persoon toegang tot die onderwys verkry, ontvang, assimileer en leer hy kennis, benewens die verkryging van kulturele en gedragsbewustheid van vorige generasies.

'n opvoedkundige sentrum daarom is dit 'n onderneming wat bestem is vir die onderrig . Dit is moontlik om opvoedkundige sentrums van verskillende soorte en met verskillende kenmerke te vind, van 'n skool tot 'n instelling wat toegewy is aan die onderrig van ambagte deur 'n kulturele kompleks.

Byvoorbeeld: “My pa werk in 'n opvoedkundige sentrum as 'n Duitse onderwyser", “Marta wil 'n opvoedkundige sentrum bywoon om rekenaarleer te leer”, “Die onderwysersentrum se onderwysers sal vir 'n onbepaalde tyd staak in die eis van salarisverbeterings. ', 'Ek het geleer om in 'n opvoedkundige sentrum in die omgewing waar ek gewoon het toe ek nog kind was, te teken.'.

Onderrigsentrum, onderrigsentrum of onderwysinrigting is ander sinonieme vir die termyn wat ons nou ontleed. Dit is ook belangrik om te weet dat daar verskillende soorte ruimtes in hierdie klas is, waarvan die belangrikste die volgende is:
• Openbaar besit. Soos die naam aandui, is dit die onderwyssentrums wat gekenmerk word deur die feit dat dit die regering van 'n land, 'n streek of 'n stad is wat verantwoordelik is vir die instandhouding en bestuur daarvan deur geld uit openbare fondse.
• Privaat besit. Waar toepaslik, is daar in hierdie kategorie alle opvoedkundige sentrums wat nie 'n ooreenkoms met die openbare administrasie het nie en dus danksy private fondse gehandhaaf word.
• Ontneem privaatbesit. Hierdie soort sentrum is 'n heenkome van die vorige twee, omdat dit gehou word met 'n deel van openbare fondse en met 'n deel van private fondse.

die skool As 'n opvoedkundige sentrum bied dit enige vorm van onderrig. Die idee kan beide die onderrig (wat gegee of verwerf is) sowel as die stel onderwysers en studente of die metode of leerstelling van elke onderwyser noem.

Daar is algemene en ander opvoedkundige sentrums wat op sekere bevolkingsgroepe gerig is (vir kinders, vir volwassenes, ens.). Opvoedkundige sentrums kan ook onderskei word deur die tipe onderrig wat hulle aanbied, met verskillende vlakke van algemeenheid.

Pin
Send
Share
Send