Ek wil alles weet

Kondonering

Pin
Send
Share
Send


Om die betekenis van die term vergifnis te ken, is dit eerstens nodig om die etimologiese oorsprong daarvan te ontdek. In hierdie geval kan ons sê dat dit 'n woord is wat afkomstig is van Latyn, presies uit die werkwoord “condonare”, wat vertaal kan word as “vergewe skuld of veroordeling”.

kondonering is die handeling en die resultaat van kondonering : vrystel of vergewe die betaling van 'n skuld of die vervulling van 'n oortuiging .

Byvoorbeeld: "In 'n omstrede besluit het die nasionale regering die skuld van 'n oliemaatskappy gekanselleer", “Die kwytskelding van die boetes sal aan hierdie mense gemaak word sonder hangende redes vir Justisie.”, "Die bestuurder het die kansellasie van die straf aangekondig nadat die speler sy spanmaats om verskoning gevra het.".

Op regterlike vlak is kwytskelding a regshandeling wie voer a skuldeiser syne prysgee reg om skuld in te vorder en sodoende die skuldenaar van die ooreenstemmende betaling. Die kwytskelding kan gedeeltelik of totaal wees.

Juriste interpreteer die natuur van vergifnis op verskillende maniere. Vir sommige spesialiste is hierdie wetlike handeling eensydige : Dit word gespesifiseer op grond van 'n besluit wat deur die skuldeiser geneem is. Vergifnis is vir ander kundiges egter wel kontraktuele aangesien dit deur die skuldenaar aanvaar moet word.

Gestel a staat hy skuld 'n multimiljoen dollar-bedrag aan a internasionale uitleeninstelling . Te midde van 'n ekonomiese en sosiale krisis, hou die betrokke land se regering vol dat dit nie in staat is om die vervaldatums van die skuld , dus begin dit met die agentskap. Vir die skuldeiser kan 'n gedeeltelike kansellasie van die skuld voordelig wees omdat die skuldenaar 'n persentasie van die skuld kan betaal, maar nie die totale bedrag betaal nie. Op hierdie manier aanvaar die skuldeiser 'n kwytskelding van 35% van die genoemde skuld.

Afhangend van die kriteria wat oorweeg word, is daar verskillende soorte remissie. Goeie voorbeelde hiervan is die volgende:
-As u in ag neem wat u vorm is, kan ons uitdruklike en onuitgesproke remissie ontmoet. Die eerste vind plaas wanneer die testament om die skuld te vergoed verklaar word, terwyl die tweede die een is wat plaasvind wanneer die genoemde testament afgelei word uit 'n reeks ondubbelsinnige handelinge van wie die skuldeiser is.
-Indien die doel daarvan in ag geneem word, kan die kwytskelding totaal of gedeeltelik wees. Die eerste, die totale, is die een wat plaasvind wanneer die verpligting heeltemal en heeltemal uitgewis word, met die gevolge wat dit meebring. Die tweede, die gedeeltelike, is die een wat plaasvind wanneer die kwytskelding slegs verwys na 'n spesifieke bedrag binne die totaal of wanneer dit fokus op wat die bykomstige verpligtinge is.

Benewens al bogenoemde, moet dit benadruk word dat daar vasgestel word dat die hoofdoel van remissie niemand anders is nie as om te verseker dat 'n verpligting in mindere of meerdere mate nagekom kan word.

Video: Verkiesingsaak staan einde toe (Junie 2022).

Pin
Send
Share
Send