Ek wil alles weet

Liberalisme

Pin
Send
Share
Send


die liberalisme dit is 'n leer wat gebaseer is op die verdediging van individuele inisiatiewe en dit poog om die ingryping van staat in die ekonomiese, sosiale en kulturele lewe.

Dit is 'n filosofiese en politieke stelsel dit bevorder die burgerlike vryhede en dit is teenpotisme teëstaan. Representatiewe demokrasie en republikeinse beginsels is gebaseer op liberale leerstellings.

Alhoewel daar dikwels na liberalisme verwys word as 'n eenvormige geheel, is dit moontlik om tussen verskillende soorte liberalisme te onderskei. die ekonomiese liberalisme Dit is die algemeenste, aangesien dit deur groot korporasies en die sterkste ekonomiese groepe verdedig word. Dit is gebaseer op die beperking van staatsinmenging in sakeverhoudinge, die afkondiging van belastingvermindering en die opheffing van regulasies.

die ekonomiese liberalisme is van mening dat, indien die Staat nie ingryp nie, gelyke voorwaardes gewaarborg word en a mark van perfekte kompetisie. Die gebrek aan staatsinmenging laat egter nie maatskaplike bystand toe nie (subsidies word byvoorbeeld gekanselleer).

die sosiale liberalisme aan die ander kant, verdedig vryheid in die privaat gedrag van individue en in hul sosiale verhoudings. Die wettiging van dwelmgebruik word ondersteun deur sosiale liberalisme.

Laastens verleen politieke liberalisme mag aan burgers wat hul verteenwoordigers vrylik en soewerein verkies. Staatsamptenare word dus deur die volksmag van demokrasie verkies.

Elkeen van hierdie leerstellings van liberalisme het natuurlik min of meer bittere variante en verdedigers van die vryhede wat bevorder word.

Pin
Send
Share
Send