Ek wil alles weet

Veeduría

Pin
Send
Share
Send


Veeduría is die funksie die werk of die werkplek van die veedor . 'N Siener is intussen iemand wat die mag en verantwoordelikheid het van waarneem, inspekteer en beheer sekere kwessies om vas te stel of dit in ooreenstemming is met die bepalings van die standaarde .

Byvoorbeeld: "Die toesig oor die verkiesing is in beheer van 'n komitee van internasionale kundiges.", "Die opposisie vra dat daar 'n toesighouding oor die buurt gedoen moet word om die vordering van die werke te beheer.", "Volgens die inligting wat deur die toesig verskaf is, het die projek $ 100.000 meer gekos as wat in die begroting verwag is.".

In sommige lande , daar is burger toesig wat verantwoordelik is om te verseker dat staatsagentskappe en openbare amptenare hul verpligtinge en verpligtinge nakom. Hierdie veedurias kan die uitgawes van die Staat ontleed en die vordering van die werke wat 'n regering ontwikkel, monitor om twee moontlikhede te noem.

Hierdie tipe toesig dra by tot die sosiale beheer van wat deur owerheidsowerhede gedoen is. Danksy u aksie , is dit moontlik om korrupsie te beveg en die afleiding van fondse of onwettige ooreenkomste aan die kaak te stel.

Vanuit 'n formele oogpunt kan ons burgeroorsig definieer as 'n meganisme wat inwoners toelaat om deel te neem aan die beheer van die nakoming van die verpligtinge, funksies, bevoegdhede en verbintenisse van openbare entiteite , deur sekere verteenwoordigers . Danksy die burgerlike samelewing ten volle aangaande aankope en kontraktering van die staat, laat die burgeroorsig die prosesse wat openbare administrasie-agentskappe uitvoer, soos openbare aankope, monitor.

'N burger toesig kan uitvoer toesig op enige regeringsvlak, wat die volgende is: Sentraal, Plaaslik en Streek. Net so kan dit die werking van openbare ondernemings en alle aktiwiteite wat die gebruik van staatsfondse benodig, noukeurig monitor.

Deur 'n burger toesig is dit moontlik om die monitering en die evaluering van die uitvoering van die nodige openbare handelinge en die uitvoering van sekere publikasies, soos dié van die Jaarlikse verkrygings- en kontrakteringsplanne (verteenwoordig deur die akroniem PAAC) en die seleksieprosesse daarvan, wat in die sg. gedoen word Elektroniese verkrygings- en kontrakterende stelsel (SEACE), benewens die nakoming van kontrakte en enige ander verpligtinge wat deur openbare entiteite gekontrakteer word, noukeurig na.

Samevattend is die doelstellings wat deur die aktiwiteite van 'n burgeroorsig beoog word, die volgende:

* maak openbare administrasie demokraties, deur die deelname van die mense in beheer van die aktiwiteite van die Staat;
* die beheermetodes wat die samelewing kan uitvoer oor die lot van openbare geld te verbeter;
* bestry korrupsie meer doeltreffend en diep;
* verseker dat entiteite Uitgewers ontwikkel volgens die beginsels wat in die Grondwet vasgestel is;
* billike en gelyke behandeling vir almal, die doeltreffendheid en deursigtigheid van die staat en sy entiteite te bevorder;
* herinner die mense voortdurend daaraan dat die regering gebaseer moet wees op gesonde praktyke van deelname en insluiting.

Ook in sekere nasies , werk wat die vermoë het om voorstelle te maak, maar nie in staat is om besluite te neem nie. In hierdie gevalle is die veedurías konsultasie liggame .

Laastens moet daarop gelet word dat verkiesings en vredesprosesse gewoonlik deur onpartydige kykers beheer word; dit wil sê, hulle het geen belang by die optrede wat hulle beheer nie. As a regering 'n vredesooreenkoms met 'n rebellegroep vestig, a internasionale toesig om te kontroleer dat die partye die ooreenkoms nakom.

Pin
Send
Share
Send