Ek wil alles weet

Solidariteit Bestuurder

Pin
Send
Share
Send


verantwoordelik , afkomstig van die Latynse woord responsum, is 'n term met verskillende gebruike. In hierdie geval stel ons belang in die betekenis daarvan as die adjektief wat die persoon wat die morele of wettige verpligting het om vir iets of iemand te reageer, kwalifiseer. solidariteit aan die ander kant, is dit of dit wat verband hou of gekoppel is aan 'n saak, 'n behoefte, ens.

Dit staan ​​bekend as gesamentlike en verskeie aanspreeklikheid na die gedeelde verpligting deur verskeie partye rakende 'n skuld of ander verbintenis. As daar 'n gesamentlike en meerdere aanspreeklikheid is, het 'n persoon dit reg om die betaling van 'n skuld of die vergoeding van 'n skade aan te eis enigeen van die verantwoordelikes of selfs om almal van hulle , sonder dat iemand homself kan verskoon om sy verantwoordelikheid te ontduik.

Dit beteken dat, in die geval van 'n skuld , kan die skuldeiser die volledige betaling eis op enige van die individue wat gesamentlik aanspreeklik is. Hulle kan nie besluit om slegs een deel te betaal of versoek dat die skuldeiser na 'n ander verantwoordelike party verwys word nie. Met ander woorde: die persoon wat verantwoordelik is vir solidariteit is verplig om die geheel van die eis te vergoed, ondanks die bestaan ​​van ander debiteure.

Vir die skuldeiser is die bestaan ​​van gesamentlike en verskeie aanspreeklike partye 'n voordeel, aangesien dit die betaling van die skuld aan een van hulle kan eis, omdat almal moet antwoord vir hul regte. As u die skuld betaal deur een van die wat verantwoordelik is vir solidariteit, kan u nie meer die eis eis nie betaling aan ander (kan nie eis om hul skuld in te vorder nie) meer as een keer ).

Daar moet by baie geleenthede benadruk word dat mense geneig is om gewone burgers te verwar met die gesamentlike en gesamentlike aanspreeklikheid. Dit is egter verskillende dinge. Laasgenoemde verwys na die een wat 'n individu het weens die nie-nakoming van die betaling van 'n skuld deur 'n derde persoon. Wat spesifiek gebeur, is dat die verpligting, gegewe die onmoontlikheid om die geld by die houer in te vorder, oorgedra word aan diegene wat uitstaande bedrae by hom het.

Daarmee bedoel ons die feit dat hierdie tipe verantwoordelikheid slegs plaasvind op die oomblik wanneer die hoofskuldenaar nie die skuld betaal wat hy skuld nie.

Om die verskil tussen beide tipes verantwoordelikhede goed te kan verstaan, is niks beter as om na 'n spesifieke voorbeeld te kyk nie. As ons byvoorbeeld verwys na 'n lening met onderpand, vind ons die feit dat die borg 'n filiaalverantwoordelikheid het, vir sover hulle verantwoordelik is om die betaling van die skuld te aanvaar indien die houer dit nie doen nie. Doen dit dienooreenkomstig.

Op dieselfde manier het hierdie borg ook 'n gesamentlike en meerdere aanspreeklikheid, omdat 'n invorderingsaksie op enigeen daarvan uitruilbaar uitgeoefen kan word. 'N Verantwoordelikheid is dat dit in hierdie spesifieke geval ten volle afdwingbaar is sonder dat die hoofskuldenaar nodig het om homself nie in staat te stel om aan bogenoemde skuld te voldoen nie.

Pin
Send
Share
Send