Pin
Send
Share
Send


Die term teologie Dit het sy oorsprong in Latyn theologia. Hierdie woord kom op sy beurt van die Griekse konsep wat gevorm is deur Theos ("God" ) en logo ("Studie" ). Teologie is op hierdie manier die wetenskap wie sorg studie van die eienskappe en eienskappe van goddelikheid . Dit is 'n groep van tegnieke eie filosofie wat daarop gemik is om kennis te genereer God en die res van die entiteite geklassifiseer as goddelik. Ernest F. Kevan definieer dit as die wetenskap van God wat deur sy woord geopenbaar is.

Byvoorbeeld: "Hierdie skrywer is 'n kundige teologie", "As u by hierdie skool wil inskryf, moet u baie teologie studeer.", "Ek is 'n gelowige, maar gee nie om vir teologie nie.".

Die term is geskep deur Plato in sy werk "Die Republiek" . Die Griekse filosoof gebruik dit om die begrip van die goddelike uit die gebruik van redenasies te noem.

later Aristoteles Hy het die konsep met twee betekenisse aangeneem: teologie as die sentrale verdeling van die filosofie en teologie as die naam van die mitologie se eie denke wat die filosofie voorafgegaan het.

Die teologie van die Katolisisme is die doel van direkte studie God . Die rede vir die mens en die openbaringe wat deur die godheid gemaak word, is die kriteria wat hierdie teologie toelaat om die waarheid te bereik. Aangesien die Kerk die belangrikste gemeenskap is, delegeer Katolisisme die mag om die kriteria op te stel wat verband hou met die weerspieëling van die teologie.

Die Katolieke teologie, daarenteen, is gebaseer op twee raaisels: die Christologiese verborgenheid (die lewe van Jesus Christus wat gebore is, sterf en opstaan) en die Trinitariese misterie (die erkenning van 'n enkele God in drie verskillende mense wat onderskei kan word: die Vader, die Seun en die Heilige Gees).

Sommige klassifikasies kan binne hierdie termyn vasgestel word, soos: Bybelse en sistematiese teologie .

Bybelse teologie kry hierdie naam omdat dit gebaseer is op die studie van leerstellige inhoud Wat staan ​​in die Bybel. Ondersoek die gebeure wat vertel word in die boeke wat deel uitmaak van hierdie biblioteek waarop die godsdienste hul oortuigings baseer, en stel 'n interpretasie vir elkeen daarvan. die tekskritiek Dit is deel van die Bybelse teologie en die fundamentele doel daarvan is om huidige gebeure met die wat in die Bybel vertel word, in verband te bring om duidelikheid te kry oor die interpretasie daarvan. Die hoë kritiek is verantwoordelik vir die begrip van die literêre vaderskap van elkeen van die boeke wat uit die Bybel bestaan, datums en outeurs.

Sistematiese teologie bestaan ​​uit die mees gestruktureerde deel van die teologie, wat is gebaseer op 'n metode vir die verwesenliking daarvan. Probeer 'n logiese duidelikheid vind oor die feite om die gegewens wat in die Skrif geopenbaar is, te verstaan. Tik in hierdie klassifikasie die historiese teologie of dogmaties (dit wat die leerstellings bestudeer en dit in die trajek van die geskiedenis plaas, wat strek vanaf die apostoliese periode tot hede en die gevolge wat sekere feite op die lewe van die Kerk gehad het. Dit bestudeer simbole, geloofsbelydenisse en ander leerstellings) en die apologetiek of etiek (Teologie in aksie is dit wat die leer in die alledaagse lewe verenig. Bestudeer die rol van die pastoor in die lewe van die gemeenskap).

Dit is belangrik om te noem dat die bestudering van al die begrippe wat met die teologie verband hou die hoofdoel is om die pastorale taak beter te begryp; teorie wat slegs sin maak (volgens godsdienstige kriteria) as dit behoorlik toegepas word. Die kennis van teologie is ook gebaseer op die a priori deduktiewe metode (Bybelse teologie) en die induktiewe metode daarna (sistematiese teologie.)

As ons terugkeer na wat Kevan oor hierdie wetenskap sê, kan ons sê dat hy die takke van die teologie op die volgende manier definieer: die Bybelse is die een wat bydra boumateriaal , is die historiese Lima en die sistematiese verantwoordelik lig die gebou op . Laastens bepaal die praktiese teologie hoe om te leef Binne daardie gebou

Die teologiese stelsels

Volgens die oortuigings is die ideologiese geneigdheid en ander aspekte van die teologiese benadering verskeie teologiese stelsels , op hul beurt word elkeen in sub-stelsels verdeel, maar ons sal slegs die drie groot stelsels noem, dit is:

* Die Katoliek-Romeinse teologie : Dit word beheer deur die begrip van die Alexandrynse kanon van die Bybelse boeke. Dit klou vas aan die waarhede wat na bewering geopenbaar is, maar wat nie geskryf is nie, maar mondelings oorgedra is wat op 'n tradisionele manier deur die Kerk gedeel word. Die kerk is die fokus wat die Bybel belig en nie andersom nie.

* Die Subjektiewe teologie : 'n liberale benadering tot teologie; teologiese liberalisme is die belangrikste verteenwoordiger van die teologie. Vir haar word God se gesag nie deur die Kerk geopenbaar nie, maar deur die fakulteite van die menslike siel, soos rede, gevoelens en gewete .

* Die Neo-ortodokse teologie : Dit is selfs meer liberaal as teologiese liberalisme. Dit is 'n sytak van die eksistensialistiese filosofie en konsentreer die teologie nie net vanuit die mens nie, maar ook op die soewereiniteit van God en om die begeertes en wese van daardie opperwese te begryp, is gebaseer op die gereedskap wat die eksistensialistiese teorie .

* Die Evangeliese teologie : Dit kom van die groot Hervorming van die XVI eeu wie se doel was om terug te keer na die oorsprong. Dit verklaar die belangrikheid van respek vir die soewereine gesag van God wat in die boeke van die Hebreeus-Christelike tradisie aangehaal word. Hy stel voor om die stem van God deur die Gees te hoor deur die woord geopenbaar in daardie tradisie.

Pin
Send
Share
Send