Ek wil alles weet

Biconditional

Pin
Send
Share
Send


As ons na die term kyk biconditional in die woordeboek van die Koninklike Spaanse Akademie (RAE ), sal ons dit nie vind nie. Die konsep word egter gereeld in die veld van filosofie en van die logika .

'N Twee-voorwaardelike is 'n stelling dit het 'n dubbele voorwaardelikheid , opgestel deur die formules wat dit op binêre manier verband hou. In gesamentlike taal word die idee geassosieer met die uitdrukking "Ja en net ja": die twee-voorwaardelike is werklike as die terme wat u met betrekking het deel die werklike waarde (dit wil sê as albei formules waar is, of as beide formules onwaar is). Aan die ander kant, as die formules verskillende waarheidswaardes het (aangesien die een onwaar is en die ander die waarheid), is die twee-voorwaardes onwaar.

Met ander woorde, 'n twee-voorwaardelike impliseer dit R dit is 'n toestand voldoende en noodsaaklik vir S . Daar kan ook aangedui word dat "As R, dan S" en wat "As S, dan R".

Neem die voorbeeld van die volgende stelling: '' N Mens behoort biologies aan die manlike geslag as hy manlike geslagsorgane het '. Op kulturele en identiteitsvraagstukke kan daar gesê word dat a om mens te wees Dit is deel van die manlike geslag "Ja en net ja" Dit het manlike geslagsorgane.

Gebruik die formules hierbo genoem: "As 'n mens biologies aan die manlike geslag behoort, het hy manlike voortplantingsorgane.". Dit kan ook andersom uitgespreek word: 'As 'n mens manlike geslagsorgane het, dan behoort dit biologies tot die manlike geslag.'. Soos u kan sien, staan ​​ons voor 'n tweevoudige stelling : vereis dat beide terme dieselfde is waarde Om waar te wees.

Benewens die 'deeltjies' of 'skakels' wat ons genoem het, wat in die tweevoud noodsaaklik is, kan ons nie ander elemente wat op dieselfde manier gebruik word, ignoreer nie. Ons verwys byvoorbeeld na “is nodig en voldoende vir” of “is gelyk aan”.

Op dieselfde manier kan ons nie ander belangrike aspekte van 'n tweevoudigheid ignoreer nie. Ons verwys byvoorbeeld na die feit dat dit ook kragtig binne die veld van wiskunde gebruik word. In daardie geval moet daar gestel word dat die simbole wat gebruik word om die genoemde tweevoudige invloed te beïnvloed, die pyle met dubbele koppe is, een in elke rigting.

Net so moet ons in gedagte hou dat ons, met die bevordering van tegnologie, ook die feit raak dat dit ook belangrik is in die sogenaamde digitale logika. In hierdie geval is die twee-voorwaardelike operateur die XNOR.

Benewens bogenoemde, moet ons, om sekere idees op te som, begin by die feit dat die twee-voorwaardelike stelling verskillende vorme van vertaling bevat, waaronder ons die volgende kan belig:
-P is 'n noodsaaklike en voldoende voorwaarde vir q.
-P ja en slegs ja q. 'N Voorbeeld hiervan sou wees: “P = 'n Driehoek is 'n reghoek. Q = 'n Driehoek het 'n regte hoek ', waaruit sou blyk dat 'n driehoek 'n reghoek is ja en slegs as dit 'n regte hoek het'.
-As p dan q en wederkerig is.
-Q is 'n noodsaaklike en voldoende voorwaarde vir p.
-Q ja en net ja bl.
-Ja dan p en wederkerig.

Video: Biconditional Statement How to Write (Desember 2020).

Pin
Send
Share
Send