Kategorie Ek wil alles weet

Caudillismo
Ek wil alles weet

Caudillismo

Die caudillismo is die stelsel van caudillaje of die regering van 'n caudillo. Die idee van leier, daarenteen, kom van die Latynse hoofstad en noem die persoon wat 'n gemeenskap of liggaam bestuur en optree as 'n gids of leier. As 'n sosiale en politieke verskynsel het caudillismo gedurende die 19de eeu in Latyns-Amerika ontwikkel.

Lees Meer
Ek wil alles weet

Variasie

Die Latynse woord variatio het as variasie in Spaans aangekom. Dit is die naam van die daad en die resultaat van wisselende: verander, verander. Die konsep het verskeie gebruike volgens die konteks. Op die gebied van genetika verwys die variasie na die veranderinge wat plaasvind in die gene van 'n spesie of 'n bevolking.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Eudaemonism

Eudemonisme is 'n filosofiese visie wat alles regverdig wat geluk moontlik maak. Op hierdie manier is morele norme gerig op die ontwikkeling van 'n toestand van harmonie en volheid. Die Griekse filosoof Aristoteles word beskou as een van die belangrikste eudemoniste. Hierdie denker het aangevoer dat dit nodig was om goeie gedrag te hê om die goeie lewe te kon bewerkstellig: mense moet in hierdie raamwerk kennis opdoen om die deugde in die praktyk toe te pas en dan 'n gewoonte van gedrag aan te pas in ooreenstemming met die deugde.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Damaskus

Daar moet gestel word dat die term Damaskus sy etimologiese oorsprong in die Grieks het, presies in "Damaskos", wat later Latyns as "Damaskus" afgelei het. Ons moet ook blootstel dat dit gebruik is om die naam Damaskus, die hoofstad van Sirië, wat een van die oudste stede ter wêreld is, te noem.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Vinger

Wanneer ons die etimologie van die woordterm hersien, kom ons by die Griekse woord daktylos, wat as vinger vertaal kan word. Vingers is dus 'n byvoeglike naamwoord wat verwys na die digitale (wat aan die vingers behoort). Daar moet onthou word dat die vingers die geartikuleerde aanhangsels is waarin die voet en hand van die mens eindig.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Toepaslikheid

Die toepaslike voorwaarde word toepaslikheid genoem. Die toepaslike is intussen wat toegepas of toegepas moet word (aangebring, aangebring, gebruik). Neem 'n geval van industriële toepaslikheid. Om gepatenteer te word op 'n uitvinding, moet dit van toepassing wees: dit is toepaslik. Aan die ander kant moet dit nuut wees (aangesien niemand dit al voorheen gedoen het nie) en vindingryke aktiwiteite besit (dit is nie sigbaar nie).
Lees Meer
Ek wil alles weet

Selfdoeltreffendheid

'N Persoon se vertroue in hulself om teenspoed en uitdagings te oorkom, word selfdoeltreffendheid genoem. Die konsep verwys na die geloof in 'n mens se eie vermoëns om verskillende situasies die hoof te bied en om doelwitte te bereik. Die Kanadese sielkundige Albert Bandura word uitgesonder as die skepper van die idee van selfdoeltreffendheid.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Gegee

Die begrip dobbelstene het verskillende gebruike. Die term kan verwys na die veelvlakkige voorwerp, gewoonlik kubiek, waarvan die gesigte die figure of syfers voorstel. Hierdie elemente word in talle toevallige speletjies gebruik. Byvoorbeeld: "Gooi die dobbelstene dadelik!", "Om te begin speel, moet ons eers die dobbelsteen vind", "Op vakansie het ek baie geld verloor met die speel van die generala saam met my vriende: die dobbelsteen was nie aan my kant nie ".
Lees Meer
Ek wil alles weet

Dalto isme

Die natuurkundige, chemikus en wiskundige van Engelse oorsprong John Dalton (1766 - 1844) was een van die belangrikste verantwoordelikes vir die studie van achromatopsia, 'n genetiese siekte en aangebore profiel wat volgens kenners nie progressief is nie. Dit is 'n afwyking wat die sig beïnvloed.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Vinger verf

Voordat ons die betekenis van die begrip vingerafdruk ten volle begaan, moet ons dit se etimologiese oorsprong ken. In hierdie geval kan ons sê dat dit 'n woord is wat bestaan ​​uit die som van twee verskillende komponente: -Die Griekse selfstandige naamwoord "dactyl", wat vertaal kan word as "vinger". -Die werkwoord "pingere" wat Latyn is en "verf" beteken.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Geskenk

Die etimologiese weg van die gawe begin in Latynse debĭta, wat vertaal word as "skuld." Uit daardie woord kom dativum ('skenking'), wat gelei het tot datief. 'N Geskenk, soos aangedui deur die Royal Spanish Academy (RAE) in die woordeboek, is iets wat gratis afgelewer word.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Herpetologie

Herpetologie is die spesialisasie van dierkunde wat op die studie van reptiele fokus. In die etimologie van die term vind ons die Griekse woord herpetón, wat presies vertaal kan word as “reptiel”. Reptiele is egter diere wat, as hulle beweeg, die oppervlak met hul buik borsel.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Assessering

Waardering is die proses en die resultaat van waardering: waardeer of erken die waarde van iets of iemand. Die waardering van die werkwoord kan ook verwys na die prys van 'n produk of diens. Batewaardasie, byvoorbeeld, is die prosedure wat uitgevoer word om die waarde van 'n maatskappy, 'n aksie, 'n patent, ens. Te skat.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Dolk

Om die etimologiese oorsprong van die begrip dolk te ken, is nie maklik nie. En hoewel dit bekend is dat dit van die Franse "dague" afkomstig is, is dit nie bekend waar die Franse woord vandaan kom nie. Daar is teorieë wat sê dat dit voortspruit uit die Latynse woord “daca”, wat vertaal kan word as “Dacia se mes”, en daar is ook diegene wat glo dat dit in werklikheid afkomstig is van die Persiese “teg”, wat sinoniem is met “swaard”. .
Lees Meer
Ek wil alles weet

Ludology

Ludologie is 'n dissipline wat toegewy is aan navorsing, skepping en eksperimentering van die spel as 'n verskynsel van kultuur. In sy werk beroep hy hom op verskillende wetenskappe en kennisareas om kennis op te wek. Daar kan gesê word dat ludologie in 'n breë sin die studie van die spel is.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Dasie

Die term dasie is afkomstig van datio, 'n Latynse woord. Die konsep word op die gebied van die reg gebruik om te verwys na die handeling en die gevolg van gee: lewer, gee, skenk. Die idee van betalingsdatum verwys in hierdie sin na die oordrag van eienaarskap van iets aan 'n skuldeiser ten einde 'n skuld te vergoed.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Problematies

Die Griekse woord problēmatikós het in die Latyns as problematĭcus aangekom, wat op ons beurt as problematies in ons taal aangekom het. As byvoeglike naamwoord verwys die term na dit wat probleme oplewer of ongemak veroorsaak. Byvoorbeeld: "Die verhouding wat ek met Mirta gehad het, was sedert sy ontstaan ​​nogal problematies", "Jacinto is 'n ontstelde jong man, hy veg altyd met sy spanmaats", "Die waarheid is dat ek 'n problematiese ervaring met hierdie onderneming gehad het."
Lees Meer
Ek wil alles weet

Dadaïsme

Dadaïsme is 'n artistieke en literêre beweging wat tydens die Eerste Wêreldoorlog ontstaan ​​het as 'n vorm van protes teen die dominante estetiese kanons. Die term het sy oorsprong in die Franse Dadame. Kunshistorici het Tristan Tzara aangewys as die eerste drywer van hierdie beweging wat die artistieke manifestasies bespot en bedoel het om die konvensies van die gevestigde orde te vernietig.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Daguerreotipe

Die Franse uitvinder, fisikus en skilder Louis Daguerre (1787-1851) het in 1839 'n apparaat onthul wat toelaat dat beelde deur middel van 'n chemiese prosedure geregistreer word. Hierdie apparaat het 'n daguerreotipe genoem. Die term word gebruik om die masjien sowel as die beeld wat daarmee verkry is, te benoem.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Vingerafdrukke

Daktiloskopie, term wat ook in die tweede I (daktiloskopie) beklemtoon kan word, is die dissipline wat toegewy word aan die ontleding van die vingerafdrukke. Met die tegnieke kan individue geïdentifiseer word. Volgens kenners is vingerafdruk een van die betroubaarste prosedures vir die identifisering van 'n mens.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Dactylografie

Die idee van tik word gebruik as 'n sinoniem vir tik. Albei terme verwys na die tegniek wat ontwikkel word wanneer u die sleutelbord van 'n tikmasjien gebruik. Dit is moontlik om te onderskei tussen handskrif en tikwerk. In die eerste geval moet die persoon die strofes van die karakters met die hand maak, met behulp van 'n potlood, 'n pen of 'n soortgelyke voorwerp.
Lees Meer