Kategorie Ek wil alles weet

Dief
Ek wil alles weet

Dief

Dief is die een wat steel of steel. Dit is dus iemand wat aanstoot gee, aangesien diefstal en steel van misdade volgens die wet strafbaar is. Die misdaad van diefstal bestaan ​​uit die beslaglegging op ander mense se dinge uit die gebruik van geweld of intimidasie, terwyl diefstal ook die neem van ander se dinge behels, maar sonder die deelname van geweld of konfrontasie, maar in stilte en terwyl die eienaars Hulle is nie direk op die toneel nie.

Lees Meer
Ek wil alles weet

Meisie

Die idee van meisie kom van dameisele, 'n ou Franse woord wat vertaal kan word as "mis." Die konsep het verskillende betekenisse volgens die konteks. In sommige gevalle word 'n jong dame meisie vertel, veral as sy van plan is om 'n verfynde dame te word en as sodanig behandel wil word.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Omgewingskade

Skade is die gevolg van skade (skade, skade, skade veroorsaak). Omgewing is intussen gekoppel aan die omgewing of spesifiek, in sommige gevalle, aan die omgewing (die natuurlike omstandighede rondom 'n lewende wese). Die idee van omgewingsbeskadiging word dus gebruik om te verwys na die natuuromstandighede.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Ek beseer

Die eerste ding wat ons gaan doen voordat ons die betekenis van die betrokke term wat ons nou aangaan, ten volle begaan, is om die etimologiese oorsprong daarvan te ontdek. In hierdie geval kan ons sê dat dit 'n woord is wat uit Latyn afgelei is, en dit is die resultaat van die som van verskeie komponente van die taal: -Die naamwoord "damnum", wat sinoniem is met "straf" of "veroordeling".
Lees Meer
Ek wil alles weet

Klassieke dans

Klassieke dans, ook bekend as ballet, is 'n tipe dans wat verskillende tegnieke en spesifieke bewegings het. Ballet is ook die naam wat dit moontlik maak om te verwys na die musikale stuk wat deur dans opgevoer word. Hierdie dans het ontstaan ​​tydens die Renaissance, toe troues en aristokratiese geleenthede gevier is met dansers wat hul vaardighede getoon het.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Morele skade

'N Skade is 'n skade, 'n nadeel of 'n agteruitgang. Moraliteit, daarenteen, is die leerstelling wat die regulering van menslike gedrag beywer volgens 'n assessering van die dade, wat volgens hul eienskappe en gevolge as goed of sleg beskou kan word. Die idee van morele skade verwys in hierdie konteks na 'n simboliese letsel wat hy vererg het.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Volksdans

Folklore of folklore verwys na die oortuigings, praktyke en gebruike wat tradisioneel is vir 'n volk of kultuur. Dit sluit byvoorbeeld verhale, kunsvlyt, musiek en danse in. Dans, daarenteen, is die aksie van dans, dit wil sê die uitvoering van beweging na die ritme van musiek.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Gee

Die werkwoord dar kom van die Latynse woord durf. Die term word op verskillende maniere volgens die konteks gebruik. Die eerste betekenisse wat die Royal Spaanse Akademie (RAE) in sy woordeboek noem, verwys na skenkings (vrywillig ingee, weggee) en aflewering (iets aan 'n ander persoon laat gebeur).
Lees Meer
Ek wil alles weet

Skade

Skade is die gevolg van skade. Die term kom van die Latynse damnum en is gekoppel aan die werkwoord wat verwys na skade, ongesteldheid, ongemak of pyn. Byvoorbeeld: "U woorde het my seergemaak," "Die koeël het onherstelbare skade aan die senuwees van die linkerbeen aangerig," "Die materiële skade was groot ná die brand, maar geen sterftes of beserings moes spyt wees nie." 'Die motor is erg beskadig deur die ongeluk.'
Lees Meer
Ek wil alles weet

Dans

Dans is die aksie of manier van dans. Dit gaan oor die uitvoering van bewegings na die ritme van die musiek wat gevoelens en emosies kan uitdruk. Na raming was dans een van die eerste artistieke manifestasies van die geskiedenis van die mensdom. Dit is belangrik om die feit te beklemtoon dat dans reeds in die prehistorie ontstaan ​​het, omdat die mens nog altyd die behoefte gehad het om sy gevoelens uit te druk, en nie net deur mondelinge kommunikasie nie, maar ook deur liggaamskommunikasie.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Darwinisme

Darwinisme word die wetenskaplike teorie genoem wat beweer dat die evolusie van spesies voortgebring word uit die natuurlike seleksie van monsters wat voortduur deur oorerwing. Die naam van die teorie is afgelei van Charles Darwin (1809-1882), die Engelse natuurkundige wat dit ontwikkel het. Darwinisme is geraam in evolusionisme, die leerstelling wat argumenteer dat veranderinge in die genetiese oorerwing van lewende wesens deur opeenvolgende geslagte die biologiese verskeidenheid op ons planeet opgelewer het.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Data ontginning

Die konsep van datamynbou, uit die Engelse taal, word dikwels in ons taal genoem as data mining. Die idee is gekoppel aan die prosedure wat uitgevoer word om patrone in 'n groot hoeveelheid data op te spoor. Die doel van data-ontginning is om sekere inligting uit 'n massa data te onttrek om 'n struktuur te skep wat verstaan ​​en gebruik kan word.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Datasentrum

Die konsep datasentrum, wat as 'n "datasentrum" vertaal kan word, word dikwels in die rekenaarsektor gebruik om te verwys na die ruimte wat die tegnologiese hulpbronne bevat wat die verwerking van 'n groot hoeveelheid inligting moontlik maak. Hierdie plekke word ook berekeningsentrum of rekenaarsentrum genoem.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Kontemporêre dans

Voordat u die definisie van die hedendaagse dans volledig inskakel, is dit nodig om die etimologiese oorsprong van die twee woorde wat dit vorm, te ontdek: -Danza kom eerstens uit Frans. Dit kom spesifiek voor uit “danser”, wat vertaal kan word as “dans”. - Hedendaags, tweedens, is afgelei van Latyn, meer presies uit “contemporaneus”, wat die resultaat is van die som van drie goed gedefinieerde komponente: die voorvoegsel “con-”, wat sinoniem is met “saam”; die selfstandige naamwoord "tempus", wat "tyd" beteken, en die agtervoegsel "-aneo", wat gebruik word om verwantskap of verbondenheid aan te dui.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Beskuldigdebank

Die etimologie van die beskuldigdebank lei ons na 'n woord van die Arabiese taal wat vertaal kan word as "fabriekshuis" of "huis van die industrie". Die term verwys na die sektor van 'n hawe wat 'n soort kunsmatig beskutte skuiling het om die ankering van skepe te bevoordeel en om die laai en aflaai van goedere te vergemaklik.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Pyl

Die term ou Engelse darodh het Frans as 'n pylvak uitgekom, wat dan as pyl na Spaans oorgedra is. Dit is 'n wapen wat met die hand so gegooi word dat sy punt in die teiken vassteek. Soortgelyk aan 'n spies, hoewel dit kleiner is, het die pyltjie 'n spesiale ontwerp om op 'n volgehoue ​​en stabiele manier in die lug te bly.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Data

Vanuit die Latynse datum ('wat gegee word') is 'n feit 'n dokument, inligting of getuienis waarmee ons iets kan leer ken of die wettige gevolge van 'n feit kan aflei. Byvoorbeeld: "Ons het die moordenaar ontdek te danke aan die gegewens wat deur 'n getuie verskaf is." Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die data nie op sigself sin maak nie, maar wel gebruik word in besluitneming of in berekeninge gebaseer op behoorlike verwerking en met inagneming van die konteks daarvan.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Statistiese gegewens

Voordat ons die betekenis van die term statistiese gegewens volledig inskryf, sal ons die etimologiese oorsprong van die twee woorde wat dit vorm, ken: -Data, eerstens, kom uit Latyn. Presies van "datum", wat sinoniem is met "data." -Stats, in die tweede plek, is 'n woord wat ontwikkel is deur die Duitse ekonoom Achenwall, wat dit uit die Duitse statistikus geskep het, wat op sy beurt weer uit Latyn afgelei is.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Behoorlike proses

Voordat u die betekenis van die term proses aanvaar, is dit noodsaaklik om die etimologiese oorsprong van die twee woorde wat dit vorm, te ontdek: - Eerstens kom dit uit Latyn. Dit kom spesifiek voort uit die werkwoord "debere", wat vertaal kan word as "iets van 'n ander hê".
Lees Meer
Ek wil alles weet

Debakel

Om die betekenis van die term debakel te ken, is dit eerstens nodig om voort te gaan om die etimologiese oorsprong daarvan te ontdek. In hierdie geval kan ons sê dat dit afkomstig is van die Franse “débacle”, wat as “ramp” vertaal kan word, en dat dit die resultaat is van die som van twee afsonderlike dele: -Die voorvoegsel “de”, wat gebruik word om ontkenning aan te dui.
Lees Meer
Ek wil alles weet

Ambulation

Die handeling van dwaalleer word dwaal genoem: beweeg sonder rigting of rigting. Die konsep kan geassosieer word met die opvatting van dwaalleer. Byvoorbeeld: "Om veiligheidsredes in hierdie sektor van die hospitaal is dit verbode om rond te loop", "Die ronddwaal van verdwaalde honde pla sommige bure wat maatreëls van die regering eis", "Die ou man wat geraak word deur die siekte Alzheimer, het sy huis die oggend verlaat en begin dwaal, wat langer as tien uur geduur het totdat hy deur sy seun gevind is. ”
Lees Meer